نان از سفره و کلمه از کتاب
چراغ از خانه و شکوفه از انار
اب از پیاله و پراونه از پسین
ترانه از کودکی و تبسم از لبمانمان گرفته اید
با رویاهامان چه می کنید


دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X